8 Anmerkungen

52 Anmerkungen

7 Anmerkungen

28 Anmerkungen

12 Anmerkungen

108 Anmerkungen

19 Anmerkungen

51 Anmerkungen

nitorikohai fragte: HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ♪ HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ♪ HAPPY BIRTHDAY DEAR SENPAAAAAAAAI!!! ♪ HAPPY BIRTHDAY TO YOUUUUU! ♪ ♥ ♥ ♥ ♥

Replace Haruka with Nitori though.

3 Anmerkungen